Nodokļu reformas ietvaros no 01.01.2018. stāsies spēkā vairākas būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs arī saimnieciskās darbības veicējus (pašnodarbinātās personas), tostarp arī zemnieku saimniecības īpašniekus un individuālos komersantus. Galvenās izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem saistītas ar to, kā tiks aprēķināts ienākums, no kura jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), IIN likmēm un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI).

Mazāks IIN

Lielai daļai saimnieciskās darbības veicēju nākamgad no ienākumiem būs jāmaksā mazāks nodoklis, jo ieviesta progresīvā IIN likme. Tādējādi gada ienākumiem līdz 20 004 EUR tiks piemērota 20% IIN likme (līdzšinējo 23% vietā), ienākumiem no 20 004 EUR līdz 55 000 EUR tiks piemērota 23% likme, un tikai ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 EUR, piemērojama 31,4% likme.

Lai aprēķinātu ienākumu, no kura jāmaksā IIN, no visiem ieņēmumiem jāatņem ar to gūšanu saistītie izdevumi. Izdevumus var atņemt tādā apmērā, lai tie nepārsniedz 80% no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Tomēr ir vairāki izdevumu veidi, kurus izdevumos joprojām varēs iekļaut pilnā apmērā:

  • darba algas un VSAOI;
  • nekustamā īpašuma nodoklis,;
  • pamatlīdzekļu (PL) nolietojums;
  • kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu saistībā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

Minētais 80% ierobežojums neattiecas arī uz pirmajiem 2 saimnieciskās darbības gadiem, kā arī uz gadu, kurā tiek izbeigta saimnieciskā darbība. Šajos gados izdevumus joprojām varēs iekļaut pilnā apmērā.

Palielināta arī PL vērtība, no kuras jāaprēķina PL nolietojums, proti, līdzšinējo 427 EUR vietā no 2018.gada PL nolietojums jāaprēķina PL, kura iegādes vērtība ir lielāka par 1000 EUR.

Avansa aprēķins turpmāk automātiski

Pēc tam, kad saimnieciskās darbības veicējs būs iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, avansa aprēķins Elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiks izveidots automātiski. Saimnieciskās darbības veicējam tikai jāpārliecinās par tajā norādītās informācijas patiesumu. Ja ienākumu apmērs mainīsies, saimnieciskās darbības veicējs tāpat kā līdz šim varēs iesniegt avansa maksājuma precizējumu.

Ilgtermiņā stabilāka sociālā aizsardzība

Tā kā no nākamā gada palielināta minimālā alga, arī VSAOI būs jāveic par katru mēnesi, kurā ienākumi no saimnieciskās darbības sasniegs 430 EUR. Tāpat kā līdz šim iemaksas jāveic no brīvi izvēlētas nopelnītās ienākumu daļas, taču ne mazākas kā no 430 EUR.

Lai ilgtermiņā sekmētu saimnieciskās darbības veicēju sociālo aizsardzību, turpmāk visos gada mēnešos būs jāveic iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā. Tās jāveic no ienākumu daļas, kas nav mazāka par starpību, kas rodas, no faktiskajiem ienākumiem atņemot ienākumu daļu, no kuras VSAOI veiktas līdzšinējā kārtībā.

Ja ienākumi mēnesī ir mazāki par 430 EUR, VSAOI pensiju apdrošināšanai 5% apmērā veic tikai no faktiskajiem ienākumiem. Piemēram, ja saimnieciskās darbības veicēja ienākumi mēnesī ir 100 EUR, VSAOI pensiju apdrošināšanai būs 5 EUR.

VSAOI un iemaksas pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja ienākumi, rēķinot no gada sākuma, ir mazāki par 50 EUR.

Īpaša kārtība paredzēta sociālo iemaksu veikšanai pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma. Lauksaimniekiem būs jāaprēķina un jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai tikai 1 reizi par gadu līdz nākamā gada 15.aprīlim.

Tāpat īpaša kārtība paredzēta VSAOI veikšanai pensiju apdrošināšanai 5% apmērā ienākumam no autoratlīdzības, jo šo maksājumu ir pienākums veikt autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem.

Palielināta arī likme veselības apdrošināšanai, tomēr konkrētas VSAOI likmes pašnodarbinātajiem pieņems Ministru kabinets tuvākajā laikā.