Izvērtējot Finanšu ministrijas (FM) piedāvātos grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) ģenerāluzņēmēja atbildības ieviešanai, Latvijas Būvniecības padome (Padome) 16.02.2017. sēdē uzsvērusi vairākus riskus un norādījusi, ka būvniecībā nodarbināto darbinieku sociālo aizsardzību var sasniegt ar vienkāršotākiem risinājumiem.