Darba devējiem, kuru darbinieki cietuši nelaimes gadījumā darbā, būs tiesības bez darbinieka piekrišanas saņemt informāciju par viņa veselības stāvokli. Tas paredzēts ceturtdien, 14.decembrī, trešajā lasījumā Saeimā pieņemtajos grozījumos Pacientu tiesību likumā.

Ja darba vietā noticis negadījums, darba devējam ir pienākums veikt tā izmeklēšanu. Tam nepieciešama informācija no ārstniecības iestādes par nodarbinātajam nelaimes gadījumā nodarīto veselības traucējumu veidu un pakāpi. Pašlaik šādu informāciju darba devējs var saņemt tikai ar pacienta piekrišanu. Ja persona atsakās piekrist datu apstrādei vai nespēj dot piekrišanu smagu veselības traucējumu dēļ, darba devējam ir apgrūtināta nelaimes gadījuma izmeklēšana, tomēr tās veikšana noteikta normatīvajos aktos.   

Atbilstoši likuma grozījumiem darba devējam netiks sniegta visa ārstniecības iestādes rīcībā esošā informācija par pacientu, bet gan tikai nelaimes gadījuma izmeklēšanai nepieciešamā informācija.

Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas datiem 2015.gadā nelaimes gadījumos darbā cieta 1727 nodarbinātie. 166 gadījumos gūti smagi veselības traucējumu, bet 26 gadījumi bija letāli.