Saeima 21.martā pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz iespēju nodokļa maksātājam pašam prognozēt mazāku mēneša neapliekamo minimumu, ja gada laikā paredzēti lielāki ienākumi.

Šādā gadījumā ienākuma izmaksātājs nodokļa maksātājam piemēros viņa paša prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, un tas nedrīkstēs pārsniegt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. 

Tādējādi likuma 12.pants tiks papildināts ar 1.8daļu šādā redakcijā: Pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā piemēro maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kurš nepārsniedz maksātājam noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru.

Tāpat grozījumos noteikts, ka 2018. un 2019.gada ienākumu deklarācijā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemaksu varēs samaksāt līdz 2020.gada 1.decembrim. Nodokļa nomaksas termiņa pagarinājums attieksies uz tiem maksātājiem, kuriem nodokļa piemaksa veidojas no diferencētā neapliekamā minimuma izmaiņām, tostarp mazo algu un arī autoratlīdzību saņēmējiem, ja šīs personas negūst cita veida ienākumus, piemēram, no saimnieciskās darbības. 

Savukārt attiecībā uz personām, kurām arī līdz šim bija pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un veikt IIN piemaksu, piemēram, saimnieciskā darba veicējiem, saglabājas līdzšinējā aprēķinātā nodokļa nomaksas kārtība. 

Saeima arī lēma, ka iedzīvotājiem, kuriem rezumējošā kārtībā aprēķinātā IIN summa nepārsniedz vienu eiro, piemēram, 70 centi, tā nebūs jāiemaksā valsts budžetā. Šāda iespēja noteikta, lai nodokļu maksātājam neradītu nesamērīgas izmaksas, un to varēs piemērot gada ienākumu deklarācijām par 2018.gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.  

Likums grozīts, lai risinātu situāciju, kad daļai nodokļu maksātāju šogad un arī nākamgad var rasties grūtības piemaksāt aprēķināto IIN par 2018. un 2019.gadu, norādīts grozījumu anotācijā. Nodokļa piemaksa veidojas atkarībā no maksātājam aprēķinātā taksācijas gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēra. 

Atgādinām, ka ar 2018.gada 1.janvāri minimālais mēneša neapliekamais minimums tika aizstāts ar VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Savukārt gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina un piemēro rezumējošā kārtībā, IIN maksātājam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to izsludināšanas Latvijas Vēstnesī.