Ministru kabinets (MK) apstiprināja jaunu atbalsta programmu, kas paredz atbalstu sporta centriem apgrozījuma krituma kompensācijai. Atbalsta programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un tas uzņēmējiem būs pieejams pēc atbalsta programmas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju (EK), informē Ekonomikas ministrija.

Vienreizēju grantu jeb dāvinājumu piešķirs Covid-19 krīzes skartam komersantam tā  īpašumā, pārvaldībā vai nomā esoša sporta centra operacionālo izmaksu segšanai par komunālajiem maksājumiem, tai skaitā, elektrības, ūdens un siltuma apgādes, nekustamā īpašuma nomas, kā arī saistību maksājumiem, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojuma izmaksām no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Atbalstu varēs saņemt sporta centri – fitnesa centri, sporta klubi, sporta zāles, publiskas lietošanas peldbaseini, iekštelpu halles (volejbols, teniss), ledus halles, olimpiskie centri ar kopējo iekštelpu platību virs 500 m2.

Grantu apgrozījuma krituma kompensācijai varēs saņemt tāds komersants, kuram kopējais apgrozījuma kritums Covid-19 krīzes ietekmē 2020. gada decembrī un 2021. janvārī–martā, salīdzinot ar 2019. vai 2020. gada attiecīgo mēnešu apgrozījuma kopsummu, ir vismaz 60%, un kuram uz pieteikšanās brīdi nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu nomaksu vai arī noslēgts vienošanās līgums ar Valsts Ieņēmumu dienestu

Atbalsts būs vienreizējs fiksēts maksājums par sporta centra iekštelpu kopējo platību, kompensējot 25 eiro/m2, kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot apgrozījuma krituma apmēru. Piešķiramā atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nevarēs pārsniegt 1 800 000 eiro.

Paredzēts, ka atbalstam varētu pieteikties 109 komersanti ar aptuveno kopējo iekštelpu platību 320 000 m2.

Pieteikums atbalsta saņemšanai komersantiem elektroniski būs jāiesniedz LIAA līdz 2021. gada 31. maijam. Par pieteikumu pieņemšanas uzsākšanu LIAA informēs pēc MK noteikumu saskaņošanas ar EK un to spēkā stāšanās. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu LIAA pieņems līdz 2021. gada 30. septembrim.