Līdz ar grozījumiem Zemesgrāmatu likumā ir paplašināts personu loks, kas zemesgrāmatās var iesniegt nostiprinājuma lūgumus, kas parakstīti normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā (e-lūgumi), un saistībā ar šīm izmaiņām turpat desmitkārtīgi pieaudzis iesniegto e-lūgumu skaits, informē Tiesu administrācija.