Otrdien, 31.05.2016., Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), kas paredz paplašināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apgrieztās jeb reversās maksāšanas kārtības piemērošanu un ieviest to arī graudaugu nozarē attiecībā uz neapstrādātu graudaugu un tehnisko kultūru (arī eļļas augu sēklu) un šo preču maisījumu un sēklu piegādēm.

Īpašo PVN režīmu graudaugu piegādēm paredzēts ieviest ar mērķi mazināt PVN krāpniecības risku šajā nozarē. Izmaiņas PVN likumā paredz ieviest apgriezto PVN maksāšanas kārtību attiecībā uz tādu graudaugu un tehnisko kultūru kā kvieši, rudzi, mieži, auzas, kukurūza, griķi, tritikāle, sojas pupas, linsēklas, rapšu vai ripšu sēklas, kā arī šo preču maisījumu un sēklu piegādēm.

Tā kā ar PVN apgrieztās maksāšanas kārtības ieviešanu graudaugu nozarē plānots mazināt riskus attiecībā uz pārmaksātā PVN summas atmaksu, likumprojektā paredzēts noteikt, ka pārmaksātā PVN summa, kas izveidojusies saistībā ar minēto preču piegādēm un no kuras tiek veikta atmaksa reģistrēta PVN maksātāja bankas kontā, ir 1500 EUR.

Valsts ieņēmumu dienesta informācija liecina, ka izvairīšanās no PVN samaksas un PVN krāpšanas shēmas, kuras tiek izmantotas graudaugu nozarē, ir tādas pašas, kā citās jomās – "fiktīvu" rēķinu par nenotikušām piegādēm izmantošana, "pazudušā komersanta" krāpšanas shēmas utt.

Graudaugu nozarē šobrīd darbojas 3742 nodokļu maksātāji, no kuriem 1725 jeb 17,2% ir reģistrēti PVN maksātāji.

Jānorāda, ka PVN apgrieztā maksāšanas kārtība ir terminēts pasākums cīņai pret PVN krāpniecību, jo saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu to var ieviest uz laiku līdz 31.12.2018. Savukārt līdz 30.06.2017. Latvijai būs jāiesniedz ziņojums Eiropas Komisijai, kurā detalizēti novērtēta ieviestās kārtības efektivitāte un lietderība.

Plānots, ka grozījumi PVN likumā stāsies spēkā 01.07.2016.