27.11.2017. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēti un 01.01.2018. spēkā stāsies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Noteikumi), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Grozījumi veikti, lai Noteikumus precizētu atbilstoši likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" veiktajiem grozījumiem, kā arī paskaidrotu atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtību.