01.01.2018. stājas spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), paredzot būtiskas izmaiņas darba ņēmēju, darba devēju un pašnodarbināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) regulējumā.