Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 06.11.2013. Saeima pieņēma likumu Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas publicēts 27.11.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.232 (5038) un kura normas stājas spēkā 01.01.2014. Grozījumi bija nepieciešami, lai padarītu saprotamāku pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu, novērstu regulējuma neprecizitātes un interpretācijas iespējas, radītu pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi.