2021. gada 25. februārī spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 677, ar kuriem normatīvajos aktos tiks ietverta citu valstu jaunākā prakse transfertcenu metodes – peļņas sadalīšanas metode – piemērošanā.