Š.g. 6.martā Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuri paredz ieviest sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli.

Ar grozījumiem likumā ir izstrādāti īpaši noteikumi sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai.

Grozījumi paredz, ka sezonas laukstrādnieka ienākuma nodoklis attieksies uz personām, kas nodarbinātas augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā un stādīšanā, to kopšanā un ražas novākšanā, kā arī augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Nodokli varēs piemērot personai, kas no 1.aprīļa līdz 30.novembrim pie viena vai vairākiem darba devējiem strādā ne vairāk kā 65 kalendāra dienas un kura ienākums nepārsniedz EUR 3000.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa likme ir 15%, bet ne mazāka kā EUR 0,70 katrā nodarbinātības dienā, un persona, kas maksās sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūs sociāli apdrošināta pensijai, ja no visiem darba devējiem saņemtais ienākums mēnesī pārsniegs EUR 70.

Ja ienākumu kopsumma, ko sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs kalendārajā mēnesī ieguvis no viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā, pārsniedz EUR 70, sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli ieskaita budžetā šādā sadalījumā:

  • 90 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,
  • 10 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis iemaksājams budžetā līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts.

Informācijas apkopošanai par sezonas strādniekiem paredzēts izmantot Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu, tajā reģistrējot arī ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu.

Lai samazinātu administratīvās procedūras, uzņēmējam, kurš nodarbina sezonas laukstrādniekus, ziņojums par nodarbinātajām personām, viņu ienākumiem un aprēķināto ienākuma nodokli Valsts ieņēmumu dienestam būs jāsniedz vienu reizi mēnesī.

Grozījumi likumā stāsies spēkā 01.06.2014.