18.08.2015. Ministru Kabinets (MK) apstiprinājis grozījumus likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 07.09.2005. Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (Direktīva) (ar grozījumiem), ieviešot Eiropas profesionālo karti (EPK) un brīdināšanas mehānismu, kā arī citus pasākumus ar mērķi sekmēt Eiropas Savienības (ES) iekšējā tirgus attīstību un darbaspēka mobilitāti, informē Izglītības un zinātnes ministrija.