Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (MK noteikumi Nr.827) veikti grozījumi, paredzot, kāda informācija iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā (VID) saistībā ar veiktajām izmaiņām valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) aprēķināšanas kārtībā.