Ceturtdien, 5.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz noteikt akcīzes nodokļa (AN) nomaksas pienākumu par kafijas un bezalkoholiskos dzērienus iegādi interneta veikalā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Pašlaik praksē pastāv situācijas, kad personas iegādājas kafiju un bezalkoholiskos dzērienus ES dalībvalstīs ar interneta veikalu starpniecību, un tie tiek piegādāti uz Latviju tālākam patēriņam. Šādos gadījumos, kad personas saņem kafiju un bezalkoholiskos dzērienus, neiestājas pienākums nomaksāt AN valsts budžetā, jo AN maksā citas dalībvalsts persona, kas kafiju un bezalkoholiskos dzērienus ieved, lai nodotu patēriņam Latvijā.

Līdz ar to likumprojekts paredz, ka personām, kas saņem kafiju un bezalkoholiskos dzērienus nodošanai patēriņam Latvijā, būs pienākums nomaksāt AN valsts budžetā. Savukārt, ja kafija vai bezalkoholiskie dzērieni tiek realizēti fiziskām personām, izmantojot distances līgumu (interneta veikali), AN maksātājs ir citas dalībvalsts persona, kas realizē kafiju un bezalkoholiskos dzērienus patēriņam Latvijā.

Tāpat likumprojektā precizēta inventarizācijas veikšanas un AN nomaksas kārtība.

Šobrīd likuma pārejas noteikumu 12.2punkts nosaka, ka, palielinoties AN likmēm, tabakas izstrādājumiem pēc stāvokļa nākamā mēneša 1.datumā pēc likmju maiņas persona, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, inventarizē uzskaitē esošo tabakas izstrādājumu krājumus. Savukārt 12.4punkta 2.daļa paredz, ka AN aprēķins ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) 15 dienu laikā, ieskaitot dienu, kad notiek likmju maiņa.

Ņemot vērā minēto, likumā ir izveidojusies pretruna, jo likums nosaka tabakas izstrādājumu mazumtirgotājiem iesniegt inventarizācijas laikā veikto AN aprēķinu vēl pirms likumā noteiktā inventarizācijas veikšanas datuma.

Līdz ar to likumprojekts paredz noteikt, ka AN aprēķins ir jāiesniedz VID 15 dienu laikā, ieskaitot dienu, kad notiek inventarizācija.

Šobrīd likuma  pārejas noteikumi paredz, ka AN alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem likmju maiņas gadījumā komersantiem ir jāveic inventarizācija par uzskaitē esošajiem minētajiem produktiem un jāaprēķina budžetā maksājamā AN starpības summa, un valsts budžetā tā jāsamaksā 45 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa).

Tas nozīmē, ka AN likmju maiņas gadījumā ir jāveic inventarizācija un jāaprēķina budžetā maksājamā AN starpība arī par alkoholiskajiem dzērieniem, kuru iepakojums (atsevišķas mazākās pārdošanas vienības) ir atvērts tirdzniecībai.

Līdz ar to, lai mazinātu administratīvo slogu likumprojekts paredz komersantiem, kuri ir saņēmusi speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, AN likmju maiņas gadījumā neveikt inventarizāciju alkoholiskajiem dzērieniem, kuru iepakojums ir atvērts tirdzniecībai un atvērtā iepakojuma vienības tilpums nepārsniedz 2 litrus.