Likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir pieņemti grozījumi, ar kuriem paredzēts mainīt autoratlīdzības nodokļa režīmu no 2021. gada 1. jūlija.