01.06.2015. spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (MK noteikumi Nr.827). Tie samazina ziņu apjomu, kas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par darba ņēmējiem, kā arī vienkāršo procedūru darba ņēmējiem, kuri Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) pieprasa paternitātes pabalstu.