No 01.07.2015., pieprasot slimības vai maternitātes pabalstu, darbnespējas lapās B nav nepieciešams darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājums par personas neierašanos darbā. To nosaka grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" un likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", kuri stājas spēkā 01.07.2015., informē Labklājības ministrija (LM).