19. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izskatīti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ar ko paredzēts precizēt saimnieciskās darbības izdevumu veidus, veikt izmaiņas attaisnoto izdevumu noteikšanā un citas izmaiņas, norādīts grozījumu anotācijā.

Būtiskākās izmaiņas, ko paredzēts veikt ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir šādas:

  • skaidri noteikt, ka ar nodokli ir apliekams ienākums, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā;
  • ar nodokli aplikt ienākumu, kas gūts saņemot valsts fondētās pensijas kapitālu kā mantojumu;
  • noteikt, ka attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem maksātājs ir tiesīgs piemērot arī par brāli vai māsu – personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
  • precizēt saimnieciskās darbības izdevumu veidus;
  • noteikt atbrīvojumu no nodokļa publiskās reklāmas kampaņās saņemtiem laimestiem, kā arī mazvērtīgiem reprezentācijas priekšmetiem;
  • neaplikt ar nodokli no valsts budžeta izmaksājamu pabalstu par vienās dzemdībās dzimušu trīs un vairāk bērnu piedzimšanu;
  • skaidri noteikt, kādā gadījumā ienākumu kvalificē pēc ekonomiskās būtības;
  • sabalansēt avansa maksājumu samaksas termiņus un veikt citus tehniskus un redakcionālus precizējumus.