No 01.01.2017. stāsies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", ieviešot izmaiņas kārtībā, kādā darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona, un nosakot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanas kārtību Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma (JU likums) subjektiem.

VSAOI avanss par vieglo taksometru

Ar grozījumiem likumā par VSA noteikts, ka darba ņēmējs ir persona, kas vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru.

Autopārvadājumu likuma 35.pantā minētais pārvadātājs maksā VSAOI avansu 130 EUR apmērā kalendāra mēnesī par katru vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, īpaši šim mērķim paredzētajā kontā. Pārvadātājs ir tiesīgs samazināt ikmēneša obligāto iemaksu maksājumu par samaksāto avansu par personām, kuras vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru.

Fiksētais maksājums saskaņā ar JU likumu

Tāpat grozījumos paredzēts, ka darba ņēmējs ir persona, kurai saskaņā ar JU likumu tiek piemērots valsts atbalsts nodokļu nomaksai.

Personai, par kuru maksā fiksēto maksājumu saskaņā ar JU likumu, VSAOI objekts atbilst 2 Ministru kabineta (MK) noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram. Fiksētā maksājuma aprēķinā tiek piemērota obligāto iemaksu likme, kas noteikta saskaņā ar likuma par VSA 18.pantu.

Darba ņēmēju reģistrācija

Likuma par VSA izmaiņās noteikts, ka, sākot ar 01.07.2017., darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs, taču ne agrāk kā 60 dienas pirms dienas, kad darba devējs iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu. MK nosaka gadījumus, kad darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs.

Vienlaikus ir noteikts, ka darba ņēmēja statusa iegūšanas un zaudēšanas datumi netiek laboti un precizēti.

Sākot ar 01.01.2017., Valsts ieņēmumu dienests nedrīkst pieņemt darba devēja ziņojumus, kuros darba ņēmējiem norādītās ziņas neatbilst darba ņēmēju statusa periodiem.