No 01.01.2017. stāsies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", ieviešot izmaiņas kārtībā, kādā darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona, un nosakot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanas kārtību Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma (JU likums) subjektiem.