01.01.2017. spēkā stājās grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums), ar kuriem mainītas mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likmes, MUN deklarāciju precizēšanas nosacījumi, kā arī MUN sadales kārtība, paredzot 2017.gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) kontā ieskaitīt 70,4% no veiktajiem MUN maksājumiem.