No 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”. Grozījumi mērķis ir saskaņot Pievienotās vērtības nodokļa likuma atsevišķas normas attiecībā uz nodokļa atbrīvojuma piemērošanu un precizēt regulējumu, kas nosaka priekšnodokļa atskaitīšanu par nekustamo īpašumu.

Grozījumi ir izstrādāti šādu būtiskāko iemeslu dēļ:

  • lai papildinātu noteikumus ar jaunu punktu, nosakot, ka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atbrīvojums tiek piemērots arī tādos gadījumos, ja medicīnas pakalpojums tiek sniegts citas ārstniecības iestādes pacientam, balstoties uz starp ārstniecības iestādēm noslēgtas rakstveida vienošanās pamata;
  • lai izslēgtu punktu, kas nosaka, ka atbrīvojums no PVN nav piemērojams, ja zobu tehniķi izgatavo un piegādā protezēšanai zobu protēzes citām ārstniecības iestādēm;
  • lai papildinātu noteikumus ar jaunu apakšpunktu nosakot, ka gadījumos, kad mainās nekustamā īpašuma reģistrācijas brīdī Valsts ieņēmumu dienestā norādītā izmantošanas proporcija apliekamiem/neapliekamiem darījumiem, tiek ņemta vērā no valsts budžeta faktiski atskaitītā priekšnodokļa summa;
  • lai izslēgtu punktu, kas saistīts ar atsauci uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.5panta 5.daļas izslēgšanu.