2020. gada 22. martā spēkā stājas grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kas nosaka izmaiņas slimības lapu apmaksas kārtībā.