01.07.2017. stājas spēkā Maksātnespējas likuma (MNL) un Civilprocesa likuma grozījumi, ar kuriem ieviestas izmaiņas tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) regulējumā, ieviešot TAP uzraugošās personas institūtu un brīvā tirgus principu.