Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”, kuru mērķis ir padarīt peļņas sadalīšanas metodes regulējumu skaidrāku, kā arī atbilstošu labākajai un jaunākajai citu pasaules valstu praksei.