2020. gada 8. maijā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”, precizējot atsevišķas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas attiecībā uz nerezidentiem un pastāvīgām pārstāvniecībām Latvijā.