Turpmāk darba devēji būvniecībā, mežsaimniecībā un mežistrādē strādājošajiem darbiniekiem izsniegs darbinieka apliecības, tādējādi mazinot nelegālās nodarbinātības iespējas šajās nozarēs, informē Labklājības ministrija.

Otrdien, 7.aprīlī, valdībā tika apstiprināti Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par darbinieka apliecībām", kuri paredz, ka darba devējam būs pienākums izsniegt darbinieku apliecības mežsaimniecībā un mežizstrādē strādājošajiem, ja viņiem darbs būs jāveic mežā (izņemot kokmateriālu pārvadājumos nodarbinātos kokvedēju vadītājus), savukārt būvniecībā - ja darbs notiks būvobjektā.

Darbinieka apliecību darba devējs izsniegs darbiniekam pirms darbu uzsākšanas. Atrodoties darbavietā, darbiniekam būs pienākums glabāt darbinieka apliecību pieejamā vietā un nepieciešamības gadījumā tā būs jāuzrāda kontrolējošo valsts institūciju pārstāvjiem. Darba devējam būs jāveic izsniegto darbinieku apliecību uzskaite.

Vienlaikus darbiniekam būs pienākums informēt darba devēju, ja darbinieka apliecība būs nozaudēta, kļuvusi lietošanai nederīga, prettiesiski atņemta vai būs mainījušies personas dati. Darba devējam būs pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas izgatavot un izsniegt darbiniekam jaunu darbinieka apliecību.  

Šobrīd nepieciešamību pēc darbinieku apliecības nosaka Apsardzes darbības likums, MK noteikumi Nr.310 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā", MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". Jauno MK noteikumu spēkā stāšanās neietekmē iepriekš izsniegtās darbinieku apliecības - tās ir derīgas un izmantojamas arī pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Darba likuma 40.panta 12.daļu. Tā paredz, ka MK nosaka komercdarbības veidus, kuros darba devējam ir pienākums, noslēdzot darba līgumu, darbiniekam izsniegt darbinieka apliecību, kā arī nosaka darbinieka apliecībā ietveramo informāciju un šīs apliecības izsniegšanas noteikumus.