Lai atvieglotu ziņošanu par noziedzīgiem nodarījumiem, tapis un Ministru kabinetā (MK) izskatīts jauns MK noteikumu projekts "Noteikumi par ziņojuma veidlapu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā".