Lai nodrošinātu civiltiesisku strīdu efektīvu un taisnīgu izšķiršanu šķīrējtiesā,  01.01.2015. stājies spēkā Šķīrējtiesu likums. Jaunā likuma mērķis ir noteikt šķīrējtiesu izveidošanas kārtību un darbības pamatprincipus, informē Uzņēmumu reģistrs (UR).