Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2020. gada 26. jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr. L203) publicēta Komisijas 2020. gada 3. aprīļa Deleģētā regula 2020/877, ar kuru groza un labo Deleģēto regulu 2015/2446, ar ko papildina Regulu Nr. 952/2013, un groza Deleģēto regulu 2016/341, ar kuru papildina Regulu Nr. 951/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu. Regula stājas spēkā 15. jūlijā.