No 01.01.2016. spēkā stāsies jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par finanšu pārskata posteņiem, likuma piemērošanai ir sagatavoti jauni MK noteikumi “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, kas 29.10.2015. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.