Japānā strādājošajiem Latvijas uzņēmumiem turpmāk būs nodrošināts stabils nodokļu maksāšanas režīms, kuru neietekmēs grozījumi Japānas nodokļu normatīvajos aktos. Tas paredzēts Saeimas Ārlietu komisijas trešdien, 22.03.2017., konceptuāli atbalstītajā likumprojektā, ar kuru plānots ratificēt Latvijas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu.

Konvencijā paredzēts stabils nodokļu maksāšanas režīms dividendēm, procentiem un autoratlīdzībām. Izcelsmes valstī dividendes un procentu ienākumi tiks atbrīvoti no nodokļa uzlikšanas, ja to patiesais labuma guvējs ir otras līgumslēdzējas valsts rezidents, kas nav fiziskā persona. Savukārt autoratlīdzības ienākums, ja tā patiesais labuma guvējs ir otras līgumslēdzējas valsts rezidents, arī fiziskās personas gadījumā tiks atbrīvots no nodokļa uzlikšanas.

Tāpat konvencijā paredzēti nosacījumi, ar kuriem tiek novērsta ļaunprātīga izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas, kā arī ietverta normu, kas paredz strīdu risināšanas kārtību, tostarp to izskatīšanas laiku.

Tāpat ar konvenciju tiks radīts likumīgs pamats Latvijas un Japānas kompetento iestāžu tiešai sadarbībai, paredzot savstarpēju jauniem Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas standartiem atbilstošu informācijas apmaiņu.