Saeima ceturtdien, 05.05.2016., pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", lai pilnveidotu sociālās apdrošināšanas sistēmu un atrisinātu vairākas praksē konstatētas problēmas attiecībā uz fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), iespējām labot iesniegto pašnodarbinātā ziņojumu un personām, kas vienlaikus sociāli apdrošinātas 2 valstīs.

Ar grozījumiem no likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēts izslēgt normas, kas regulē fiksētā IIN maksātāju sociālo apdrošināšanu, jo no 2016.gada saimnieciskās darbības veicējiem vairs nav paredzēta iespēja maksāt fiksēto IIN.

Praksē aizvien biežāk ir gadījumi, kad persona, par kuru sociālās iemaksas Latvijā veic valsts (piemēram, bezdarba, maternitātes u.c. gadījumos), vienlaikus minētajā periodā ir nodarbināta un nodokļu samaksu veic citā valstī. Līdz ar to persona vienlaikus tiek sociāli apdrošināta 2 valstīs, lai arī likums nosaka, ka sociālās iemaksas no valsts budžeta netiek veiktas, ja persona strādā ārvalstī. Tādēļ likumprojekts paredz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) tiesības gadījumos, kad tā saņem informāciju par personas nodarbinātību vai sociālo apdrošināšanu ārvalstī, anulēt personai Latvijā reģistrētās iemaksas, kas veiktas no valsts budžeta.

Likuma grozījumi arī paredz noteikt, ka gadījumos, kad valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kļūdaini veiktas citā Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas valstī vai Šveicē un tās tiek pārvestas uz Latviju, tām netiek piemērota nokavējuma nauda.

Likuma grozījumi paredz pašnodarbinātai personai 1 reizi mēneša laikā pēc ceturksnim sekojošā mēneša 15.datuma tiesības labot iesniegto pašnodarbinātā ziņojumu. Pašnodarbinātā VSAOI objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi, un šādu izvēli persona var izdarīt 1 reizi par pārskata ceturksni. Taču patlaban likums neparedz iespēju precizēt pašnodarbinātā ziņojumu, lai arī pašnodarbinātie ar šādiem lūgumiem vēršas VSAA.

Lai efektīvāk atgūtu personai pārmaksātos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, plānots precizēt normas par pārmaksu atgūšanu. Piemēram, pakalpojuma pārmaksu atgūs, ieturot 10% no turpmāk saņemamā pakalpojuma. Savukārt, ja pārmaksa 5 reizes pārsniedz personai maksājamo pakalpojumu, tad tās atgūšanu nodos tiesu izpildītājam. 2014.gadā VSAA konstatējusi pakalpojumu pārmaksu 1,7 miljonu eiro apmērā.

Izmaiņas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" Saeimā vēl tiks skatītas otrajā un trešajā lasījumā.