Saeima ceturtdien, 18.05.2017., galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Likums), atbilstoši kuriem paredzēts vēl līdz 2020.gadam iesaldēt nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar Likuma izmaiņām 2014.gadā apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze, kas bija spēkā 2016. un 2017.gadā, tiks piemērota arī 2018. un 2019.gada kadastrālo vērtību aprēķinam. Tādējādi saistībā ar plānotajām nodokļu politikas izmaiņām paredzēts novērst nekustamā īpašuma vērtības pieaugumu tuvākajos gados. 

Tāpat grozījumos noteikts, ka zemei, kuras lietošanas mērķis ir dzīvojamā apbūve (individuālā un daudzdzīvokļu) un kurai reģistrēts apgrūtinājums - kultūras piemineklis, aprēķinot kadastrālās vērtības 2018. un 2019.gadam, piemēro koeficientu 0,7.

Normu, kurā paredzēts kadastrālo vērtību bāzi izstrādāt atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū pirms pusotra gada, piemēros tikai, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2020.–2023.gadam.   

Vienlaikus noteikti arī vairāki šīs kārtības izņēmumi, atsevišķu kadastrālo vērtību zonām un ēku tipiem nākamajos gados tomēr paredzot kadastrālās vērtības pieaugumu. Vērtības kāpums ietekmētu ēkas, kas pirmreizēji ekspluatācijā nodotas pēc 01.01.2000. Kadastrālās vērtības pieaugums jaunajām ēkām plānots, jo pašlaik kadastra vērtība tām nereti ir būtiski zemāka nekā tirgus vērtība, vidēji sasniedzot tikai 39% no tirgus vērtības. Savukārt Padomju Savienības laikā būvētām ēkām kadastra vērtība vidēji ir daudz tuvāka tirgus vērtībai.

Savukārt Valsts zemes dienestam līdz nākamā gada 30.martam jānovērš konstatētās nepilnības un jāizstrādā uzlabojumi kadastrālās vērtēšanas metodikā.

Likuma grozījumos arī noteikts, ka turpmāk valdība kadastrālo vērtību bāzi izstrādās un apstiprinās reizi 4, nevis 2 gados, kā tas ir šobrīd. Tāpat ar grozījumiem Likumā tiks novērstas vairākas praksē atklātas problēmas, kas saistītas ar kadastra objektu reģistrāciju vai to datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.