Lai efektīvāk izmantotu darba un atpūtas laiku, 2023. gadā ir plānots pārcelt vienu darba dienu – to paredz Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par darba dienas pārcelšanu 2023. gadā" 21. jūnijā, pieņemts valdības sēdē, informē Labklājības ministrija.

Rīkojuma projekts paredz pārcelt 2023. gada 5. maija (piektdiena) darba dienu, kas iekrīt starp sestdienu – 6. maiju, un svētku dienu – 4. maiju, pārcelt uz sestdienu – 20. maiju.

Saskaņā ar likumu, ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu, vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā. Darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.

Rīkojums izstrādāts, pamatojoties uz Darba likuma 133. panta 4. daļu, kas paredz, ka no valsts budžeta finansēto institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, MK rīkojumu par darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā izdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.

Rīkojums attieksies uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ir ieteikums ievērot attiecīgo darba dienas pārcelšanu.

2023. gada 5. maijs ir vienīgā darba diena, kura tiks pārcelta nākamajā gadā.