2024.gada 11.jūnijā valdība apstiprināja sešus sagatavotos likumprojektus, lai īstenotu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reformu. Reformas galvenā iecere ir nodalīt noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas funkcijas no pakalpojumu sniedzēja funkcijām, informē Ministru kabinets (MK).

VID reformas uzraudzības padome iepriekš atbalstīja VID digitālās attīstības vadības komitejas darbības detalizēta regulējuma noteikšanu Valsts ieņēmumu dienesta likumprojektā, tajā skaitā tās uzdevumus un regulējumu neatkarīgu Latvijas un ārvalstu ekspertu piesaistei. Komitejas uzdevums būs identificēt inovāciju iespējas VID digitālās transformācijas jomā, noteikt VID digitālās transformācijas prioritātes un virzienus atbilstoši tā stratēģiskajiem mērķiem, kā arī izvērtēt VID informācijas tehnoloģiju attīstības stratēģijas īstenošanas gaitu un sniegt ieteikumus. Komitejas darbība ļaus VID virzīties uz priekšu digitālās transformācijas jomā, sasniedzot pasaules digitālajā jomā attīstītāko nodokļu administrāciju līmeni.

MK apstiprināti seši likumprojekti:

  • likumprojekts “Nodokļu un muitas policijas likums”;
  • likumprojekts “Valsts ieņēmumu dienesta likums”;
  • grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”;
  • grozījumi Muitas likumā;
  • grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”;
  • grozījumi Kriminālprocesa likumā.

Ar Kriminālprocesa likuma grozījumiem VID iekšējās drošības pārvaldes funkciju nodošana Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) notiks ar 2025.gada 1.janvāri, bet VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkciju nodošana jaunizveidotajai Nodokļu un muitas policijai gadu vēlāk, tas ir, no 2026.gada 1.janvāra.

Gada sākumā MK apstiprinātais informatīvais ziņojums paredz mainīt VID padotības īstenošanas formu un veikt izmaiņas VID organizatoriskajā struktūrā. Tāpat VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkcijas un uzdevumus paredzēts nodot finanšu ministra pārraudzībā izveidotajai tiešās pārvaldes iestādei – Nodokļu un muitas policijai, savukārt VID Iekšējās drošības pārvaldes operatīvās un izmeklēšanas funkcijas un uzdevumus nodot KNAB.

Likumprojekti vēl jāizskata Saeimai.