Lai kompetento iestāžu rīcībā būtu plašāka informācija par līdzekļu plūsmu starp Eiropas Savienību (ES) un trešajām valstīm, ES sankcijas pret Krieviju nosaka pienākumu turpmāk ziņot par maksājumiem ārpus ES. Mērķis ir identificēt nozares ar augstu sankciju apiešanas risku, kā arī atklāt Krievijas ienākumu avotus, informē Finanšu izlūkošanas dienests (FID).

Regulas 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.r pants paredz, ka no 1.maija Latvijā reģistrētām juridiskām personām reizi ceturksnī jāziņo FID par uz valstīm ārpus ES veiktajiem maksājumiem, kas ceturksnī kopumā pārsniedz 100 000 eiro. Jāziņo ir tām juridiskajām personām, kuru īpašumtiesības vairāk nekā 40% apmērā tieši vai netieši pieder:

  • juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Krievijā;
  • Krievijas valstspiederīgajam;
  • fiziskai personai, kas uzturas Krievijā.