No šā gada 25. oktobra līdz 31. decembrim cilvēkiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuri ir saņēmuši medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, piešķirs slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas sakarā ar izsniegtajām darbnespējas lapām B saistībā ar Covid-19 saslimšanu, to paredz  grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kas 19. oktobrī pieņemti Ministru kabineta sēdē.