No 2024.gada 14.marta Konkurences padomei (KP) stājas spēkā jauna funkcija regulas 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu (Ārvalstu subsīdiju regula) ietvaros, informē KP.

Jaunā KP funkcija paredz pienākumu, pēc Eiropas Komisijas (EK) pieprasījuma, veikt inspekcijas un citas procesuālās darbības, vai sniegt atbalstu EK inspekciju veikšanā Latvijā, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem iekšējā tirgū.

Ārvalstu subsīdiju regula stājās spēkā pirms gada, 2023.gada 12.janvārī, un no 2024.gada 12.janvāra  stājās spēkā pienākums dalībvalstīm sniegt atbalstu EK, izmeklējot Ārvalstu subsīdiju regulas pārkāpumus dalībvalstu teritorijās.

Regulas mērķis ir nodrošināt godīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienības iekšējā tirgū, liedzot ārvalstu (trešo valstu) subsīdiju saņēmējiem deformēt konkurenci, piemēram, gūstot priekšrocības uzņēmumu iegādei vai publiskā iepirkuma procedūrās.