Lai sniegtu iespēju saņemt dīkstāves atbalstu par periodu, kurā darba devēja darbinieki, pašnodarbinātās personas, kā arī patentmaksātājs netiek nodarbināti un atrodas dīkstāvē, sakarā ar to, ka valstī 2021. gada 11. oktobrī atkārtoti izsludināta ārkārtējā situācija un ir noteikti ierobežojumi, sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos".