Lai vēl vairāk atvieglotu sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu, tiks paplašināts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas tvērums, dodot iespēju to piemērot arī sezonas strādniekiem, kas tiek nodarbināti akmeņu lasīšanas darbos, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes sagatavošanu produkcijas ražošanai (aršana, sēšana, ražas novākšana u. tml.), to paredz Ministru kabineta apstiprinātais informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam".