Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) paredz, ka no nākamā gada izmaksas autoriem, kas nav reģistrējuši saimniecisko darbību, tiks pielīdzinātas izmaksām no uzņēmuma līguma. Grozījumi likumā par VSA vēl jāapstiprina Saeimai.