Lai mazinātu pieaugošo energoresursu cenu negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, otrdien, 2022.gada 30.augustā, pieņemti grozījumi likumos, kas noteic atbalsta pasākumus uzņēmējiem, informē Saeima.

Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā (Likums) paredz piemērot elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu pilnā apmērā, tiem elektroenerģijas galalietotājiem, kas ir juridiskas personas un kurām netiek piemērots mājsaimniecībām paredzētais sistēmas pakalpojumu tarifs.

Maksa par sistēmas pakalpojumiem juridisko personu elektroenerģijas rēķinos veido aptuveni 10% izmaksu, minēts likumprojekta anotācijā. To veido fiksētās maksas (maksa par pieslēguma nodrošināšanu, maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, maksa par atļauto slodzi vai maksa par pārvades jaudas uzturēšanu) un mainīgās maksas (maksa par elektroenerģijas piegādi vai maksa par elektroenerģijas pārvadīšanu) summa. Sadales un pārvades sistēmu operatoriem negūtie ienākumi tiks kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.