Ministru kabinets 1.jūnijā izskatīja grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas izstrādāti, lai noteiktu pienākumu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem veikt uzskaiti, glabāt un sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par maksājumu saņēmējiem un pārrobežu maksājumiem ar mērķi novērst izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas pārrobežu darījumos.