Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālo objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, to paredz šā gada 30. novembrī Ministru kabineta sēdē izskatītie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, informē Finanšu ministrija.