Lai nodrošinātu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanu pēc tajā veiktajiem grozījumiem saistībā ar pētniecības un attīstības izmaksu atspoguļošanu gada pārskatā, attiecīgi grozījumi ir pieņemti arī saistītajos Ministru kabineta noteikumos.