Lai pielāgotu elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapu atbilstoši veiktajiem grozījumiem Elektroenerģijas nodokļa likumā, pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.820 "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību", informē Valsts ieņēmumu dienests.

Izmaiņas Elektroenerģijas nodokļa likumā (Likumā) un šajos noteikumos stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Grozījumi izstrādāti saskaņā ar 2022.gada 3.martā pieņemtajiem grozījumiem Likumā, kas būs spēkā no nākamā gada. Grozījumi attiecināmi uz šādiem nodokļa maksātājiem:

  • personām, kas ražo elektroenerģiju;
  • autonomiem elektroenerģijas ražotājiem, kas neatbilst Likuma 2.panta 3.daļā noteiktajiem kritērijiem.

Deklarācija taksācijas periodiem, sākot ar 2023.gada 1.janvāri, papildināta ar jaunu nodokļa maksātāja kategoriju "Cits", jaunām rindām, vienā rindā veiktām redakcionālām izmaiņām, kā arī veiktas izmaiņas deklarācijas rindu aprēķinu formulās un rindu numerācijā.