2021. gada 7. septembra Ministru kabineta sēdē apstiprināti jauni noteikumi "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju", ar kuriem ir paredzēts ieviest jaunu formu paziņojumu iesniegšanai.