Daudzi darba devēji saskaras ar situāciju, ka kādam no darbiniekiem nav vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāta, netiek uzrādīts negatīvs testa rezultāts. Pamatoti var rasties jautājums, vai darba devējam ir tiesības šādu darbinieku atstādināt no darba? Varbūt labāks risinājums ir dīkstāve? Un kā šajā laikā pieņemt jaunus darbiniekus? Atbildes rodamas Labklājības ministrijas sagatavotajā informatīvajā materiālā.