Covid-19 pandēmijas un ārkārtējās situācijas laikā uz amatpersonām attiecināmi nedaudz atšķirīgi noteikumi nekā uz citiem strādājošajiem. Noteiktas nianses jāņem vērā gan attālinātā darba noteikšanā, gan dīkstāvē un vakcinācijā. Būtiskākais apkopots Labklājības ministrijas informatīvajā materiālā.